POH GGZ

POH GGZ is een beroep die in het leven is geroepen voor de arts. De praktijkondersteuner GGZ merkt op, diagnosticeert, intervenieert en ondersteunt bij psychische moeilijkheden in pact met de huisarts. De werkzaamheden zijn gericht op het helder krijgen van psychische delen van gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing en urgentiebepaling (triage), kortdurende begeleiding, psycho-educatie, continuïteit van zorg en casemanagement en voorkoming. De POH GGZ heeft een aanvullende educatie gevolgd. Deze duurt tussen de vijf en twintig dagen verspreid over een periode variërend van drie maanden tot een jaar in combinatie met een stageplek. De opleiding staat open voor onder andere sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundigen met GGZ-ervaring, sociaal werkers en praktijkondersteuners somatiek. Nederlandse huisartsen gaan massaal aan de POH GGZ.

Comments are closed.